در حال نمایش 5 نتیجه

سرنگ انسولین حلما پیوسته ۱ml

2,900 تومان
مدل : یکپارچه ( سرسوزن ثابت ) یونی بادی حجم سرنگ: ۱ml طول سرنگ: ۸ml گیج سرنگ : ۳۰ ساخت

سرنگ انسولین حلما لوئراسلیپ گیج۲۷

2,900 تومان
مدل : لوئراسلیپ (سرجدا فشاری) حجم سرنگ: ۱ml طول سرنگ: ۸ml گیج سرنگ : ۲۷ ساخت کشور: ایران تاریخ انقضا:

سرنگ انسولین حلما لوئراسلیپ گیج۲۹

2,900 تومان
مدل : لوئراسلیپ (سرجدا فشاری) حجم سرنگ: ۱ml طول سرنگ: ۸ml گیج سرنگ : ۲۹ ساخت کشور: ایران تاریخ انقضا:

سرنگ انسولین حلما لوئرلاک گیج۲۷

5,400 تومان
مدل : لوئرلاک (سرجدا پیچی) حجم سرنگ: ۱ml طول سرنگ: ۸ml گیج سرنگ : ۲۷ ساخت کشور: ایران تاریخ انقضا:

سرنگ انسولین حلما لوئرلاک گیج۲۹

5,400 تومان
مدل : لوئرلاک (سرجدا پیچی) حجم سرنگ: ۱ml طول سرنگ: ۸ml گیج سرنگ : ۲۹ ساخت کشور: ایران تاریخ انقضا: